Утас: 976 7011 9432     И-мэйл: sales@globalelectronics.mn
ess 12

200AH

TC-190H52R Standard: 200AH 12V Шонгийн байрлал: баруун CCA: 847cca Хэмжээ: (Урт*Өргөн*Өндөр) 521*278*220mm Баталгаат хугацаа: 1жил

Read More »

ess 12

150AH

TC-145G51HR Standard: 150AH 12V Шонгийн байрлал: баруун CCA: 769cca Хэмжээ: (Урт*Өргөн*Өндөр) 508*222*213mm Баталгаат хугацаа: 1жил

Read More »

ess 12

120AH

TC-115F51R Standard: 120AH 12V Шонгийн байрлал: баруун CCA: 720cca Хэмжээ: (Урт*Өргөн*Өндөр) 505*182*213mm Баталгаат хугацаа: 1жил

Read More »

ess 11

100AH Euro Standard

DIN-60038 Standard: 100AH 12V Шонгийн байрлал: зүүн CCA: 700cca Хэмжээ: (Урт*Өргөн*Өндөр) 350*177*190mm Баталгаат хугацаа: 1жил

Read More »

ess 8

90AH

N-105D31L/R-FH Standard: 90AH 12V Шонгийн байрлал: баруун/зүүн CCA: 755cca Хэмжээ: (Урт*Өргөн*Өндөр) 306*173*204mm Баталгаат хугацаа: 1жил

Read More »

ess 10

80AH

N-95D31L/R-FS Standard: 80AH 12V Шонгийн байрлал: баруун/зүүн CCA: 646cca Хэмжээ: (Урт*Өргөн*Өндөр) 306*173*204mm Баталгаат хугацаа: 1жил

Read More »

ess 9

74AH Euro Standard

N-574H28L Standard: 74AH 12V Шонгийн байрлал: Зүүн CCA: 609cca Хэмжээ: (Урт*Өргөн*Өндөр) 275*175*190mm Баталгаат хугацаа: 1жил

Read More »

ess 6

70AH

N-75D31L/R-FS Standard: 70AH 12V Шонгийн байрлал: баруун/зүүн CCA: 601cca Хэмжээ: (Урт*Өргөн*Өндөр) 306*173*204mm Баталгаат хугацаа: 1жил

Read More »

ess 8

65AH

N-75D23L/R-FS Standard: 65AH 12V Шонгийн байрлал: баруун/зүүн CCA: 533cca Хэмжээ: (Урт*Өргөн*Өндөр) 232*173*204mm Баталгаат хугацаа: 1жил

Read More »

ess 7

60AH Euro Standard

N-560L25 Standard: 60AH 12V Шонгийн байрлал: зүүн CCA: 460cca Хэмжээ: (Урт*Өргөн*Өндөр) 245*175*175mm Баталгаат хугацаа: 1жил

Read More »