img14

Бага гүйдлийн төхөөрөмжид зориулсан манган батарей

Манган батарей гэдэг нь удирдлага, цаг гэх мэтийн гүйдэл бага зарцуулдаг бүтээгдэхүүнд зориулсан эдийн засагт хэмнэлттэй батарейг хэлнэ.

Хортой химийн бодис агуулаагүй бүтээгдэхүүн

Зарим брэндийн манган батарей хар тугалга, , кадмий, мөнгөн усыг одоо болтол хэрэглэж байгаа ба Панасоник манган батарей нь энэхүү элементүүдийг агуулаагүй бүтээгдэхүүн юм.  Бага гүйдэлтэй хүүхдийг тоглоомонд ашиглах боломжтой, байгаль орчинд хор нөлөөгүй манган батарей нь таны гэр бүлийн итгэл даах сонголт байж чадна.

img15
9

Таны итгэж болох үзүүлэлт

Longer-lasting life
img17

Бага гүйдэлтэй бүтээгдэхүүнд удаан хэрэглэгдэх батарей

Leak resistant for safety
img18

Сайжруулсан гадарга нь гадны нөлөөнөөс үүдэн гэмтэхээс сэргийлсэн, шингэн урсахаас сэргийлсэн

High performance in harsh climates
img19

Ихэнх батарей эрс тэс уур амьсгалыг тэсдэггүй. Харин Панасоник манган батарей энэ асуудлыг шийдвэрлэсэн