19-
  • Хэмжээ: Ø55*140мм
  • Батарей: AA*3
  • Батарейн насжилт: 70цаг
  • Гэрэлтүүлэх чадамж: 18люмин

*Жич: Батарейны насжилтыг тооцохдоо Panasonic EVOLTA батарей хэрэглэсэн болно.