emergency light and donofon

Сүүлийн үед Япон, Сингапур улсуудын зочид буудал, хувийн байранд өргөн хэрэглэгдэх болсон LED аваарын гэрлийг Монголын зах зээлд нэвтрүүллээ. Энэхүү гэрэл нь тог тасарсан үед поспортдог учир олоход хялбар, хананд суурилуулах тусгай суултууртай гэх мэт энгийн, хэрэглээ өндөртэй бүтээгдэхүүн юм.

  • Хэмжээ: Ø35*195мм
  • Батарей: AA*3
  • Батарейн насжилт: 70цаг
  • Гэрэлтүүлэх чадамж: 18люмин

*Жич: Батарейны насжилтыг тооцохдоо Panasonic EVOLTA батарей хэрэглэсэн болно.